ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی سراسر کشور

ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی سراسر کشور

با  سرویس ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی می توانید با وارد کردن کد پستی هر شهر ، روستا یا منطقه به کل شماره های همراه آن دسترسی پیدا کرده و پیامک ارسال کنید
این درخواست به صورت لحظه ای در سیستم اجرا می گردد و نیازی به تایید کردن مخابرات جهت ارسال ندارد.
امکان تفکیک شماره های منطقه ای که کد پستی آن را وارد نموده اید نیز بر اساس پیش شماره با در نظر گرفتن هر دو شرط وجود دارد . برای مثال ۵ رقم اول کد پستی اصفهان را وارد می کنید سپس تعیین می کنید  که فقط پیش شماره ۰۹۱۳ از این کد پستی

ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی سراسر کشور

ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی

امکان ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی ۱۰ رقمی آذربایجان  شرقی تبریز به سیستم اضافه گردید .

حدود ۸۰۰ هزار شماره از کد پستی آذربایجان  شرقی تبریز به سیستم اضافه شده است

 

مکان ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی ۵ رقمی اهواز به سیستم اضافه گردید .

حدود ۸۰۰ هزار شماره از کد پستی اهواز به سیستم اضافه شده است

امکان ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی ۱۰ رقمی مشهد ، شیراز ، مازندران، گیلان، یزد و البرز  به سیستم اضافه گردید .

امکان ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی ۱۰ رقمی تهران و مشهد به درخواست نمایندگان استان تهران به سیستم اضافه گردید .

امکان ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی ۵ رقمی اصفهان به سیستم اضافه گردید .

برای تست این امکان از منو ارسالهدفمند ، گزینه ارسال به کد پستی  را انتخاب نمایید .

cost of advair diskus 500/50 generic advair diskus 100 50 purchase fluticasone
amoxicillin no prescription cheap amoxil no prescription amoxicillin 500mg
buy amoxicillin overnight shipping
und bei juckreiz als symptom verschiedener hauterkrankungen eingesetzt. order Hydroxyzine
4 days ago … It would be degraded in fat buy atarax 25 mg with mastercard, or leastways degraded in vivid fat, then would be degraded in center and farm …
dapoxetine and viagra together
dapoxetine yan etkileri dapoxetine long term side effects buy Priligy