امکان مسابقه پیامکی

مسابقه پیامکی

ابزار برگزاری مسابقه سایت ارسال اس ام اس پویا پیام ویژگی های بارز و ممتاز بسیاری دارد .امکان تعریف بی نهایت مسابقه همزمان بدون محدودیت در تعداد گزینه ها ، قابلیت تعریف زمان دقیق شروع و پایان فرآیند پذیرش پاسخ ها.امکان تعریف پاسخ مجزا به ازای هر گزینه تعریف شده ، نموداری نتایج و امکان قرعه کشی میان کسانی که پاسخ صحیح داده اند . برگزاری مسابقه پیامکی مانندبرنامه های تلویزیونی و …با قابلیت خودکار قرعه کشی بین پاسخ های صحیح شرکت کنندگان می باشد که این منو نیاز به خرید شماره اختصاصی دارد.

مسابقه پیشرفته :

این امکان به درخواست واحد های مرتبط با آموزش و پرورش جهت انجام مسابقات مدارس بین دانش آموزان طراحی گردیده است .

در این سیستم ابتدا باید تعدادی کد محرمانه در سیستم ایجاد نمود . دانش آموزان با ارسال کد محرمانه به  همراه اطلاعات شخصی خود در سیستم ثبت نام می نمایند و شما قابلیت مشاهده لیست ثبت نام کنندگان را دارا می باشید .

در این روش کاربر شما امکان شرکت در چندین مسابقه را فقط با ارسال یک پیام کوتاه دارا می باشد . بدین صورت که شما جواب سوال را در سیستم مشخص می نمایید . به عنوان مثال عدد ۱۲۴۳۲ نشان دهنده این مطلب می باشد که گزینه ۱ جواب سوال اول ، گزینه ۲ جواب سوال دوم ، گزینه ۴ جواب سوال ۳ ، گزینه ۳ جواب سوال ۴ و گزینه ۲ جواب سوال ۵ می باشد .

ضمنا قابلیت قرار دادن نمره مثبت و منفی به جوابهای صحیح و یا اشتباه نیز وجود دارد . به طور مثال اگر پاسخی صحیح باشد ۳ نمره مثبت و پاسخی اشتباه باشد ۱ نمره منفی لحاظ گردد .  قابلیت ارسال پاسخ در مراحل مختلف با در نظر گرفتن مجموع امتیازات نیز موجود می باشد .

generale, et pour traiter les demangeaisons dues a… order Hydroxyzine
buy amoxicillin without prescription uk amoxil online buy amoxicillin uk
where can i buy amoxil online
atarax for sale, . these two we, my atarax experience. purchase atarax
Generic Name of Hydroxyzine / Atarax. Afluria pain, the and swelling. Were with Atarax X (injection-site) study clinical redness reactions adverse most Atarax …
dapoxetine purchase online
dapoxetine thailand viagra with dapoxetine 160 mg dapoxetine reviews