سوالی دارید؟ با ما تماس بگیرید: 11611 950 031     09137190180

تعرفه ها.

۲۹
هزار تومان

پایه۳۰۰ پیامک رایگان

۵۷
هزار تومان

اقتصادی۵۰۰ پیامک رایگان

۷۷
هزار تومان

شرکتی۷۰۰ پیامک رایگان

۱۷۹
هزار تومان

سازمانی۱۳۰۰ پیامک رایگان

۳۴۹
هزار تومان

تجاری۱۷۰۰ پیامک رایگان

ارسال پیامک تکی ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال پیامک گروهی ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال زمانبدی شده ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال منطقه ای ، کشوری ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال هدفمند مشاغل ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال هدفمند مشاغل تخصصی x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال کد پستی ایرانسل x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال جنسیت و سن ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال انبوه ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال تدریجی x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
دکل مخابراتی (BTS) ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
خدمات ارزش افزوده ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
گنجینه پیامک x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
پیامک اعتباری x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال هوشمند x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال هوشمند زماندار x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال متناظر x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال متناظر زماندار x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
پیامک سر رسید x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
نوبت دهی هوشمند x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
منشی هوشمند x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال WAP x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال پیامک فلش x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال کارت ویزیت x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارسال از موبایل x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
دفترچه تلفن پیشرفته ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
اضافه به لیست خودکار x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
پیامک مناسبت ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
نظرسنجی و قرعه کشی x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
کد خوان x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
کد دهی x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
امتیاز دهی x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها
مسابقه پیامکی پیشرفته x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها
زیر کاربران x تعرفه ها x تعرفه ها ۱۰۰ ۵۰۰ نامحدود
منشی پیامک x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
انتقال پیامک x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ایمیل پیامک x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
لیست سیاه x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
تحلیلگر و فیلتر پیامک x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
انتقال ترافیک دریافت به URL x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها
تولید محتوا – پیامک اسپانسری x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
آزمایشگاه پیامک ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL ) ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
کنترل سامانه از راه دور x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
راهنمای سامانه ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
درج متون سریع ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
تراکنش های مالی ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
شارژ الکترونیک ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
پیامک بین المللی x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها
تنظیمات سامانه ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها
سرویس ساز ( آب و هوا ، قیمت ارز و …) x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها
اتصال سامانه به نرم افزار Outlook x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها
پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
خط اختصاصی هدیه ۳۰۰۰ ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
خط اختصاصی هدیه ۱۰۰۰ x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
خط اختصاصی هدیه ۵۰۰۰ ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه x تعرفه ها x تعرفه ها x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
خط عمومی ۱۰۰۰ جهت ارسال انبوه ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
خط عمومی ۲۰۰۰ جهت ارسال انبوه ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
خط عمومی ۳۰۰۰ جهت ارسال انبوه ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
خط عمومی ۵۰۰۰ جهت ارسال انبوه ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
خط عمومی ثابت (۰۲۱) جهت ارسال انبوه ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه x تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها ok تعرفه ها
نام سرویس پایه اقتصادی شرکتی سازمانی تجاری
تعرفه دریافت پیامک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰ (تومان) ۱۳٫۵ ۱۳ ۱۲٫۵ ۱۱٫۵ ۱۰٫۵
تعرفه پیامک اپراتور ۱۰۰۰ و ۳۰۰۰ (تومان) ۱۴٫۵ ۱۴ ۱۳٫۵ ۱۲٫۵ ۱۱٫۵
تعرفه پیامک اپراتور ۲۰۰۰ (تومان) ۱۵٫۵ ۱۵ ۱۴٫۵ ۱۳٫۵ ۱۲٫۵
تعرفه پیامک اپراتور ۰۲۱ (خط ثابت) (تومان) ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱٫۵ ۱۱
تعرفه پیامک بین المللی (تومان) - - - - ۳۰۰
پیامک هدیه ۳۰۰ عدد ۵۰۰ عدد ۸۰۰ عدد ۱۲۰۰ عدد ۱۸۰۰ عدد
قیمت سامانه ۲۵٫۰۰۰ تومان ۵۹٫۰۰۰ تومان ۸۹٫۰۰۰ تومان ۱۵۹٫۰۰۰ تومان ۲۴۹٫۰۰۰ تومان

پس از ثبت نام، پنل شما بلافاصله ایجاد شده و اطلاعات ورود (نام کاربری و رمز عبور) از طریق ایمیل و پیامک برای شما ارسال می‌گردد. هزینه نیز بعد از ایجاد پنل دریافت می‌گردد. لذا می‌توانید قبل از پرداخت وجه، سامانه را کاملاً تست کرده و از خریدتان مطمئن شوید.

ٍ

 

cellpadding=0 align=right style=’border-collapse:collapse;border:none;
mso-border-alt:solid white .5pt;mso-border-themecolor:background1;mso-yfti-tbllook:
1184;mso-table-lspace:2.25pt;mso-table-rspace:2.25pt;mso-table-anchor-vertical:
paragraph;mso-table-anchor-horizontal:column;mso-table-left:right;mso-table-top:
middle;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir:bidi’>

 


doxycycline for body acne doxycycline dosage nsu purchase doxycycline
purchase amoxicillin online order Amoxicillin buy amoxil online canada
amoxicillin to buy online
ablet vistaril 25mg capsules atarax 5mg atarax 25mg uk atarax 25 mg film-coated&nbs atarax online
Atarax Mg, Atarax Tablets 25mg, Atarax 25 Mg Tablet, Hydroxyzine 25, Hydroxyzine 25mg, Buy Hydroxyzine Online, Cheap Hydroxyzine.
dapoxetine joybox
dapoxetine kutub 30 dapoxetine vipro power x buy Priligy

برگشت به بالا