ثبت آن لاین پیامک منطقه ای

از امکانات اولیه پنل SMS   پویاپیام امکان ارسال پیام به صورت منطقه ای و ارسال به شماره های فعال یک پیش شماره می باشد .

در ابتدای سال ۹۱ با همکاری اپراتور شرکت ارتباطات سیار این امکان فراهم گردیده است که درخواست شما به صورت آن لاین و بدون وقفه به سمت مخابرات ارسال گردد . زین پس درخواست های کاربران بدوه هیچ وقفه ای به سمت مخابرات ارسال می گردد و پیام شما پس از تایید واحد فروش مخابرات آماده ارسال می گردد .

 

لازم به ذکر است که این امکان نیز مانند سایر امکانات در پرتال نمایندگان به روز رسانی شده است و دیگر نمایندگان گرامی احتیاجی به ارسال فرم درخواست بالک ندارند .

doxycycline acne pills doxycycline dosage stye doxycycline without prescription
buy 250 mg amoxil online generic amoxil amoxicillin generic price
buy amoxicillin powder
buy atarax australia. chinese cucumber has been used to treat invasive moles. atarax without prescription
Hydroxyzine (/ha??dr?ks?zi?n/; sold as Vistaril, Atarax) is a first-generation antihistamine of the diphenylmethane and piperazine class. It was first …Specifies the medication hydroxyzine (Vistaril, Atarax) side effects and dosage. Hydroxyzine is a drug used for the relief of nasal and non-nasal symptoms of …
dapoxetine vs tramadol
dapoxetine research dapoxetine joybox cheap dapoxetine