مسابقه پیامکی پیشرفته

مسابقه پیشرفته :

این امکان به درخواست واحد های مرتبط با آموزش و پرورش جهت انجام مسابقات مدارس بین دانش آموزان طراحی گردیده است .

در این سیستم ابتدا باید تعدادی کد محرمانه در سیستم ایجاد نمود . دانش آموزان با ارسال کد محرمانه به  همراه اطلاعات شخصی خود در سیستم ثبت نام می نمایند و شما قابلیت مشاهده لیست ثبت نام کنندگان را دارا می باشید .

در این روش کاربر شما امکان شرکت در چندین مسابقه را فقط با ارسال یک پیام کوتاه دارا می باشد . بدین صورت که شما جواب سوال را در سیستم مشخص می نمایید . به عنوان مثال عدد ۱۲۴۳۲ نشان دهنده این مطلب می باشد که گزینه ۱ جواب سوال اول ، گزینه ۲ جواب سوال دوم ، گزینه ۴ جواب سوال ۳ ، گزینه ۳ جواب سوال ۴ و گزینه ۲ جواب سوال ۵ می باشد .

ضمنا قابلیت قرار دادن نمره مثبت و منفی به جوابهای صحیح و یا اشتباه نیز وجود دارد . به طور مثال اگر پاسخی صحیح باشد ۳ نمره مثبت و پاسخی اشتباه باشد ۱ نمره منفی لحاظ گردد .  قابلیت ارسال پاسخ در مراحل مختلف با در نظر گرفتن مجموع امتیازات نیز موجود می باشد .

advair diskus online canada advair diskus canada price Flonase without prescription
amoxil no prescription buy amoxil online amoxicillin for sale
buy amoxicillin and clavulanate potassium
20 may 2011 … antihistamines decrease ic symptoms in some patients. the most purchase atarax
hydroxyzine pamoate safe for dogs atarax 500 mg buy atarax for dogs hydroxyzine pamoate 75 mg ataraxie encyclopedia metallum atarax 10 mg tabletas para …
dapoxetine and sildenafil tablets
dapoxetine tablets 30 mg dapoxetine kuwait cheap dapoxetine