منشی پیامکی چند بخشی

توسط این سرویس شما می توانید منشی تعریف نمایید و امکان اضافه نمودن بی نهایت پاسخ در قالب پیام های جداگانه برای آن در نظر بگیرید .  به عنوان مثال در صورتی که کاربر عدد  ۱ را به خط اختصاصی شما پیامک نمود ، ۳ اس ام اس جداگانه برای فرد ارسال گردد .

برای دسترسی به این امکان از منو منشی گزینه ایجاد منشی جدید را انتخاب نمایید ، سپس متن پیام را بر روی گزینه چند بخشی قرار دهید و با کلیک بر روی دکمه افزودن به پیام های خود اضافه نمایید .

dapoxetine for sale online dapoxetine janssen cilag buy dapoxetine
amoxil for sale order amoxil online amoxil
buy amoxicillin australia
14 dec 2013 … recently active atarax forums and community discussion threads. buy Hydroxyzine
Hydroxyzine is used to relieve itching of the skin due to some allergic reactions. It can be used in adults or children. Exposure to substances such as…
dapoxetine prescription
dapoxetine romania dapoxetine kaufen generic dapoxetine