کاربرد سامانه ارسال پیامک ویزه مشاغل صنعتی

نیروی انسانی مهم ترین عامل پیروزی و موفقیت در هر زمینه ای است . هر فرد برای انجام فعالیت به دو بال دانش و انگیزه نیاز دارد . در شرایط امروز اغلب کارکنان با حداقل دانش لازم برای تصدی مشاغل پذیرفته می شوند و در ضمن خدمت می توانند آموزش های تکمیلی را نیز فرا گیرند.

  • امکان ارسال پیام اطلاع رسانی به کارکنان و خانواده های آنها ؛
  • امکان برقراری ارتباط سریع و دو طرفه با کارکنان ؛
  • ارسال پیام تبریک به کارکنان در مناسبت های مختلف ؛
  • امکان برگزاری مسابقه میان کارکنان ؛
  • قابلیت دریافت انتقادات و پیشنهادات کارکنان ؛
  • اعلام میزان حقوق یا پاداش در نظر گرفته شده برای کارکنان؛
  • اطلاع رسانی کارکنان از جلسات فوق العاده و اعلام تغییرات در برنامه ها.

prednisone to buy online prednisone tablets online order prednisone
generic amoxil order amoxil amoxil online uk
buy amoxil
atarax 25mg. medications no prescription needed. best q buy Hydroxyzine
Buy Atarax Australia. Chinese cucumber has been used to treat invasive moles. Buy Lida Daidaihua Australia Category assigned b Xyzal Vs Atarax pregnancy …
dapoxetine with viagra
dapoxetine 30mg price in india dapoxetine instructions buy dapoxetine online