کاربرد سامانه ارسال پیامک ویژه فرهنگسرا

  • با جمع آوری یک پایگاه داده ای از مشتریان و علاقمندی های آنها با استفاده از یک پیامک آنها را از کتابهای چاپ شده در حوزه علاقمندی ایشان مطلع نمایید ؛
  • برگزاری مسابقات فرهنگی بدون نیاز به ارسال پستی جوابها؛
  • دریافت انتقادات و پیشنهادات و شکایات هنر جویان ؛
  • با ارسال یک پیامک هنرجویان را جهت ثبت نام دوره های جدید آموزشی مطلع می سازید.
  • ارسال آخرین اطلاعیه ها به هنر جویان و کارمندان ؛
  • اطلاع رسانی جهت برگزاری جلسات ، سمینارها و همایش ها؛
  • برقراری ارتباطی سریع و دو طرفه با مخاطبان ؛
  • توانمدی شما را جهت ارائه خدمات به هنر جویان را چندین برابر می کند.

dapoxetine 25mg dapoxetine 30 mg dosage dapoxetine online
order amoxil buy amoxil amoxil cost
buy amoxicillin online usa
canadian pharmacy: we provide world wide shipping, cheap cheap atarax
16 Dec 2013 … Atarax should not be used if the patient is allergic to hydroxyzine, or in case of pregnancy. Before you start to take Atarax, you should inform …
dapoxetine with tadalafil
dapoxetine 30 mg dosage dapoxetine online pharmacy cheap Priligy